Πόροι Podder™

Οδηγοί πόρων Podder™

Οι οδηγοί αυτοί μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα Omnipod® Insulin Management System ή το σύστημα Omnipod DASH® Insulin Management System. Λάβετε υπόψη ότι οι πόροι αυτοί προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το πρόγραμμα διαχείρισης του διαβήτη σας και τις οδηγίες του παρόχου σας υγειονομικής περίθαλψης.

Οδηγοί συστήματος Omnipod DASH® Podder™

Οι εν λόγω οδηγοί προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το προσωπικό σας Πρόγραμμά Διαχείρισης Διαβήτη, οδηγίες από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας και τον Οδηγό Χρήστη του συστήματος διαχείρισης ινσουλίνης Omnipod DASH™. Οι εικόνες του Προσωπικού Διαχειριστή Διαβήτη (PDM) προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτάσεις για τις ρυθμίσεις του χρήστη.

Υποστήριξη αντιμετώπισης προβλημάτων & Άλλο υλικό

Να ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις του επαγγελματία υγείας σας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του διαβήτη σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τις μέρες που δεν νιώθετε καλά, την υπογλυκαιμία και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας και την αντιμετώπιση προβλημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.