Απλοποιήστε τη χορήγηση ινσουλίνης Simplify Life™

Σύστημα Διαχείρισης Ινσουλίνης Omnipod DASH® – Επίδειξη και γνωριμία

Virtual Show & Tell: Omnipod DASH®:

Το Virtual «Show and Tell» απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να διερευνήσουν το σύστημα διαχείρισης ινσουλίνης Omnipod DASH®

 

Οι συνεδρίες θα διαρκούν το ανώτερο 60 λεπτά και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

• Επισκόπηση προϊόντος (χρησιμοποιώντας ειδική κάμερα υψηλής ευκρίνειας).

• Πληροφορίες αναφορικά με το Συστήμα Omnipod DASH®. 

• Ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων και δυνατότητα να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο του Συστήματος Omnipod DASH®. 

Το περιεχόμενο στο παρόν «Virtual Show and Tell» δε συνιστά, ούτε δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά ή υποκαθιστά συμβουλή ιατρικής φύσης, για την οποία οφείλετε και σας συστήνεται να συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας.

 

Επόμενες συναντήσεις: Αναμένονται Σύντομα

Virtual Show & Tell: Omnipod DASH

16:00 Τετάρτη 5 Απριλίου, 2023

Zoom – 1 hour

Virtual Show & Tell: Omnipod DASH

12:00 Δευτέρα 10 Απριλίου, 2023

Zoom – 1 hour

Virtual Show & Tell: Omnipod DASH

12:00 Πέμπτη 20 Απριλίου, 2023

Zoom – 1 hour2

Virtual Show & Tell: Omnipod DASH

12:00 Τετάρτη 26 Απριλίου, 2023

Zoom – 1 hour266

Please pre-register in time. After registering, you will receive a confirmation email containing information about your participation in the Virtual Show & Tell.

Dates will be released monthly.

Please try to attend the Virtual Show & Tell that you have registered in order the events  run smoothly.Otherwise, you can cancel your participation at any time you wish.

If you have any questions regarding the Privacy Policy or would like clarification or wish to exercise your right to withdraw consent to any communication, please contact our Privacy Officer at dpo@hemoglobe15.com

For any question regarding the Terms and Conditions please send an e-mail to web@hemoglobe15.com