Κανονισμοί και οδηγίες

HOW WE WORK

Η Hemoglobe εφαρμόζει τις αξίες της και τις θέσεις της μέσω οδηγιών που αποτελούν μέρος ενός δομημένου συστήματος πολιτικών και διαδικασιών. Αυτό το σύστημα στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς και μπορούν να τους εφαρμόσουν στην εργασία τους. Τα συστήματα διαχείρισης του Hemoglobe διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη στρατηγική μας διαχειρίζονται και παρακολουθούνται συστηματικά.

Στη Hemoglobe ακολουθούμε τα βήματα της διαδικασίας μας, μέρος του συστήματος ποιότητας που έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να προσφέρει αξία σε ό, τι κάνουμε. Η υπευθυνότητα είναι μια στρατηγική και μια διαδικασία.


Η υπευθυνότητα είναι μια στρατηγική και μια διαδικασία.

RESPONSIBILITY

Δεσμευόμαστε για:

  • Δημιουργία αξίας για τους ασθενείς
  • Μάθηση, βελτίωση και ανάπτυξη βάσει ομαδικής εργασίας
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς σε κάθε βήμα των εργασιών μας που μας επιτρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, σχετικοί και πρωτοπόροι, ταυτόχρονα με το να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.