Ενημέρωση Επεξεργασίας Δεδομένων

Η HemoglobeHellas δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, λαμβάνει τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του δικτυακού τόπου https://hemoglobe15.com(“ιστοσελίδα/ ιστότοπος”).

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να διαβάσουν προσεκτικά την ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων του ιστοτόπου. Με τη χρήση της ιστοσελίδας έχετε ενημερωθεί για την επεξεργασία και  τους όρους της παρούσας Ενημέρωσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από τροποποιήσεις της παρούσας Ενημέρωσης συνιστά την ενημέρωσή σας για αυτές τις αλλαγές.

Η Ενημέρωση συνδέεται άμεσα με τους Όρους χρήσης του ιστοτόπου και συνοδεύει αυτούς. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτούς για περισσότερες πληροφορίες.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία «HemoglobeHellasΟ.Ε.» που εδρεύει στην οδό Ελληνικού Στρατού 3, Άνοιξη, Αττική (εφ’ εξής η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας και υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της ιστοσελίδας και για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Ο δικτυακός τόπος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιστότοπο για να στείλετε ένα μήνυμα, καθώς και να εγγραφείτε στις προϊοντικές παρουσιάσεις που πραγματοποιούμε.

Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας,ζητείται από τους χρήστες να παρέχουν:  

Δεδομένα επικοινωνίας

Όνομα

Επώνυμο

Διεύθυνση Email

Προσωπικές πληροφορίες

Ιστοσελίδα

Οποιοδήποτε άλλο μήνυμα

Για την εγγραφή στις προϊοντικές παρουσιάσεις, συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των χρηστών:

Δεδομένα επικοινωνίας

Όνομα

Επώνυμο

Διεύθυνση Email

Σκοπός και νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) και των ελληνικών νόμων 4624/2019& 3471/2006.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπού μας για τους ακόλουθους σκοπούς και με βάση τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

No.

Σκοπός

Νομική Βάση

1

Επικοινωνία με τους χρήστες κατόπιν αιτήματός τους (μήνυμα)

Η Εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να απαντήσει στο μήνυμά σας.

2

Διεξαγωγή προϊοντικών παρουσιάσεων

Συγκατάθεση

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε και να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα χρηστών για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή εντολές από τις αρμόδιες αστυνομικές, δημόσιες και δικαστικές αρχές.

 

Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών διατηρούνται εώς ότου ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή τους.

Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται για την διεξαγωγή προϊοντικών παρουσιάστων με τη συγκατάθεσή τους διατηρούνται μέχρι ο χρήστης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή ζητήσει τη διαγραφή τους.

 

Αποδέκτες των δεδομένων 

Τα δεδομένα σας μπορεί να χρειαστεί να γίνουν διαθέσιμα στο προσωπικό της Εταιρείας, που δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας και δέουσας επιμέλειας.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από:

  • Την εταιρεία που φιλοξενεί τον ιστότοπό μαςHetznerOnlineGmbH, η οποία φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας στη Γερμανία.
  • Την εταιρεία Econtentsys, με διεύθυνση Δερβενακίων 9, Κορυδαλλός, η οποία μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και backupτης ιστοσελίδας μας.

Η HetznerOnlineGmbH και η Econtentsys λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και νόμιμης επεξεργασίας.

Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της προστασίας των νόμιμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο της επεξεργασίας από τους συνεργάτες μας ή τρίτους (όπως υπηρεσίες cloud), διασφαλίζοντας πάντα ότι τηρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία τους.

 

Επικοινωνία με την ιστοσελίδα

Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας ή από κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας, έχει πρόσβαση στα μηνύματα που λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δεν προωθούμε μηνύματα που λαμβάνουμε σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του αποστολέα.Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες η προώθηση σε τρίτους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Τεχνικά μέτρα του ιστοτόπου

Συνεργαζόμαστε με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας του ιστότοπου, για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρώντας τα δεδομένα του ιστότοπού μας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα δεδομένα προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί ένα σύστημα κρυπτογράφησης (SSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες φιλοξενίας για την παροχή του απαραίτητου υλικού, λογισμικού, αποθήκευσης και της σχετικής τεχνολογίας που απαιτείται για τη λειτουργία του ιστότοπου. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων μας σε τρίτο πάροχο αποθήκευσης για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής.

 

SocialMedia

Η παρούσα ενημέρωση δεν ισχύει όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με τον ιστότοπό μας. Αντ’ αυτού, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στην πολιτική απορρήτου των εν λόγω κοινωνικών μέσων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν τα χρησιμοποιήσετε.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβούμε στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς  θα προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ενημέρωση ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επικοινωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@hemoglobe15.com.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της παραπάνω προθεσμίας για τη διερεύνηση ή/και την επεξεργασία του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για τη δικαιοδοσία της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Τροποποίηση της παρούσας Ενημέρωσης

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωσηκατά καιρούς. Ενδέχεται να προβούμε σε αυτές τις τροποποιήσεις για διάφορους λόγους, για παράδειγμα για να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές ή απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, νέα χαρακτηριστικά ή αλλαγές στις εταιρικές πρακτικές. Η τελευταία έκδοση θα δημοσιεύεται στο σχετικό σημείο της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά για να βρίσκετε την τελευταία έκδοση. Η τελευταία έκδοση είναι η ισχύουσα. Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων με εύλογα μέσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποίηση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών, συμφωνείτε με την αναθεωρημένη ειδοποίηση.

Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2023